فرصت‌های شغلی

خلاقیت، تعهد، بلندپروازی و روحیه کار گروهی از مهم‌ترین ویژگی‌های تیم حاضر در خانه نوآوری و فناوری سلیم است.
داشتن چنین ویژگی‌هایی و علاقه‌مندی به کار در محیطی صمیمی و منعطف و در عین حال حرفه‌ای و پویا می‌تواند شما را به یکی از دوستان و همکاران خانواده سلیم تبدیل کند.
اگر به همکاری با ما در موقعیت‌های شغلی باز سلیم یا به عنوان کارآموز علاقه‌مندی رزومه خودت را برای ما ارسال کن!

فرم مشخصات همکاری: