سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری و مشارکت در راهکارهای فناورانه سازمانی

سازمان شما می‌تواند با ارائه آمار و ارقام مربوطه نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری سلیم در توسعه زیرساخت‌ها، سامانه‌ها و راهکارهای فناورانه خود اطمینان حاصل کند.

سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها

سلیم حمایت و سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر روی ایده‌ها و تیم‌های استارتاپی را پس از بررسی ایده و ارائه تیم بنیان‌گذار شروع می‌کند.

اگر نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری برای ایده یا استارتاپ خود هستید، همین حالا ثبت درخواست کنید!

خدمات تخصصی سرمایه‌گذاری

سلیم در کنار سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری، خدمات تخصصی سرمایه‌‌گذاری را نیز به تیم‌های در آستانه سرمایه‌پذیری یا افراد مایل به سرمایه‌گذاری نیز ارائه می‌دهد.
این خدمات شامل بررسی‌های اقتصادی، فنی، حقوقی، مدیریتی و ارزش‌گذاری ایده‌ها و استارتاپ‌ها به سرمایه‌پذیران و سرمایه‌گذاران است. در بخش حقوقی نیز مشاوره حقوقی، تنظیم و عقد قرارداد، مشارکت و نظارت بر حسن انجام و داوری مشارکتنامه‌های منعقده توسط تیم حقوقی سلیم صورت می‌گیرد.

سکوی سرمایه‌گذاری

خانه نوآوری و فناوری سلیم با مشارکت هلدینگ رسانه‌ای دنیای اقتصاد یک مرکز نوآوری و کسب‌وکار دیجیتال تاسیس نموده است که به عنوان یک سکوی جذب سرمایه، ضمن بررسی کامل تیم‌های استارتاپی، اقدام به جذب سرمایه برای آن‌ها می‌کند.

همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با مراجعه به این سکو نسبت به سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های ارزیابی و بررسی شده و توسعه پورتفولیوی اختصاصی خود اقدام کنند.