بیشتر آشنا شوید با

خدمات ما

۱.

فناوری

ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشاوره تحول دیجیتال و ارائه نقشه راه فناوری تنها بخشی از خدمات فناوری سلیم برای تغییر شماست.

تمامی کسب‌وکارها، سازمان‌ها، صنایع بزرگ و متوسط، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و هر بخش خواهان تغییر مطابق با فناوری‌های روز می‌تواند از این بخش از خدمات سلیم بهره‌مند شود.

از مزایای سلیم در این خدمت ‌می‌توان به قالب‌های متنوع و مختلف همکاری اعم از پیمانکاری، توسعه و پشتیبانی، مشارکت و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. همچنین هزینه و بهای تمام شده در این خدمات به صورت رقابتی است. سلیم با توجه به مسئله سازمان شما راهکار فناورانه ارائه می‌دهد و با توجه به شرایط شما شکل همکاری را تعریف می‌کند.

Technology (1)
۲.

نوآوری

۱.

استارتاپ استودیو

استارتاپ استودیوی سلیم با هدف حمایت، شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر بر روی ایده‌های خلاق و نوآورانه ایجاد شده است.

۲.

مراکز نوآوری

مشاوره، راه‌اندازی و راهبری مراکز نوآوری سازمانی یکی دیگر از خدمات سلیم در بال نوآوری است.

۳.

توسعه پورتفولیو

سلیم با شناسایی مسائل و چالش‌های سازمان شما و تحلیل توسط کارشناسان این حوزه، جذب و توسعه پورتفولیوی شما را بر اساس این مسائل بر عهده می‌گیرد.

۴.

تجزیه و تحلیل اقتصادی

سلیم در بال نوآوری خود با ارائه خدمات بررسی‌های اقتصادی و تهیه گزارش‌‌های ارزیابی (بیزینس مدل، فنی، مدیریتی و…) به استارتاپ‌ها و نیز سرمایه‌گذاران این حوزه، فعالیت کم‌ریسک‌تر و آگاهانه‌تری را فراهم می‌آورد.

۳.

سرمایه‌گذاری

حمایت و همراهی سلیم با بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری و فناوری محدود به ارائه خدمات و راهکار نیست. بدون توجه ویژه به بعد مالی و سرمایه‌گذاری، احتمال شکست در این بازار پر ریسک بسیار بالا می‌رود.

در کنار دو بال نوآوری و فناوری، دپارتمان سرمایه‌گذاری سلیم را می‌توان سکوی پرشی برای بازیگران این اکوسیستم دانست.

دپارتمان سرمایه_گذاری