تجزیه و تحلیل اقتصادی

فعالیت در اکوسیستم نوآوری و فناوری همیشه با مشکلات و ریسک‌های اقتصادی خود همراه بوده است. حل این مشکلات و مدیریت این ریسک‌ها اما با مانیتورینگ دائم اکوسیستم و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی ساده‌تر خواهد بود.

سلیم در بال نوآوری خود با ارائه خدمات بررسی‌های اقتصادی و تهیه گزارش‌‌های ارزیابی (بیزینس مدل، فنی، مدیریتی و…) به استارتاپ‌ها و نیز سرمایه‌گذاران این حوزه، فعالیت کم‌ریسک‌تر و آگاهانه‌تری را فراهم می‌آورد.

تجزیه و تحلیل اقتصادی copy