مراکز نوآوری

به وجود آمدن تغییرات سریع در فناوری‌های روز دنیا و مسائل اجتماعی جامعه امروز، ایجاد مراکز نوآوری را تقریبا به یک نیاز مهم تبدیل کرده است. مراکز نوآوری با ایده جذب خلاقیت‌ها و نوآوری‌های افراد به دنبال عرضه یک محصول بر مبنای دانش و پژوهش به بازار هستند.

اگر شما نیز یک مدیر سازمان، کسب‌وکار یا صنایع بزرگ و متوسط هستید و در عین حال خود را علاقه‌مند به پیشرفت همگام با تغییرات سریع نوآوری و فناوری و سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌دانید، سلیم برای تحقق این مهم در کار شماست.

سلیم راه‌اندازی و راهبری خانه خلاق و نوآوری دنیای اقتصاد را نیز بر عهده دارد.

مراکز نوآوری copy