خانه نوآوری و فناوری سلیم

بال پرواز می‌دهیم...

خدمات سلیم

۱.

دپارتمان فناوری

بال دوم سلیم فناوری است. امروزه بدون فناوری‌های نوین نمی‌توان از پیشرفت و نوآوری حرفی زد. فناوری بال دوم پروازی است که سلیم برای شروع تغییر و تحول به شما می‌دهد.

۲.

دپارتمان نوآوری

نوآوری در سلیم حرف اول را می‌زند. اما هدف از نوآوری در سلیم تنها معرفی ایده‌ها و روش‌های جدید نیست. در سلیم از نوآوری برای ارائه راهکارهای منجر به رشد در سازمان‌ها و کسب‌وکارها استفاده می‌شود. دپارتمان نوآوری سلیم اولین بال پروازی است که برای شروع تغییر نیاز دارید!

۳.

دپارتمان سرمایه‌گذاری

در کنار دو بال نوآوری و فناوری، دپارتمان سرمایه‌گذاری سلیم را می‌توان سکوی پرشی برای بازیگران این اکوسیستم دانست.

خوش آمدید

چشم‌انداز سلیم

خانه نوآوری و فناوری سلیم، خانه‌ای برای تمام بازیگران و علاقه‌مندان اکوسیستم نوآوری و فناوری است.
خانه‌ای برای آن‌ها که ایده‌های نو دارند و به دنبال بالی هستند برای پرواز و پیشرفت و سکویی برای پرش…

هدف سلیم تنها توسعه پرتفولیوی خود نیست. حمایت از ایده‌های نوآورانه، کمک به تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال، شبکه‌سازی و اثرگذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری تنها بخشی از اهدافی است که سلیم در قالب خدمات مختلف در نظر گرفته است.

خانواده سلیم بر این امید است با اتکا بر دانش و تجربه توامان، منابع انسانی و مدیریتی قوی و همچنین شبکه ارتباطی و اجرایی قوی به اهداف ذکر شده نه تنها در اکوسیستم کشور، بلکه به صورت بین‌المللی دست یابد.

چرا سلیم؟

سوار بر بالِ توسعه و تحول

همراهی دانش و تجربه

شبکه ارتباطی و اجرایی قوی و گسترده

متکی بر منابع انسانی و مدیریتی خبره

پخش ویدیو

تازه‌های سلیم

Previous
Next
Previous
Next